Để phòng chống cháy nổ khi hàn ta cần phải chú ý các biện pháp nào sau đây: 

Để phòng chống cháy nổ khi hàn ta cần phải chú ý các biện pháp nào sau đây: 

A. Thực hiện tốt các biện pháp an toàn điện

B. Khi làm việc trên cao phải để những tấm sắt lót ở dưới vật hàn, tránh cho kim loại nhỏ giọt xuống. Không được để những chất dễ cháy hoặc dễ nổ trong khu vực hàn

C. Xung quanh nơi làm việc tốt nhất là nên để những tấm che chắn khi hàn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng