Adenovirus gây bệnh gì?

Adenovirus gây bệnh gì?

A. Quai bị 

B. Viêm gan

C. Mụn rộp ở miệng 

D. Ung thư máu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng