Ở người, ung thư di căn là hiện tượng:

Ở người, ung thư di căn là hiện tượng:

A. di chuyển của các tế bào độc lập trong cơ thể

B. tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể

C. một tế bào người phân chia vô tổ chức và hình thành khối u

D. tế bào ung thư mất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng