Ba điện cực của BJT là gì?

Ba điện cực của BJT là gì?

A. Phát [emitter], gốc [base], góp [collector]

B. Nguồn [source], cổng [gate], máng [drain]

C. T1, T2, T3

D. Emitter, gate, collector

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng