Bánh răng trụ răng nghiêng có α = 20°; m = 2; z = 20; β = 12°. Xác định bán kính cong của biên dạng răng tại vòng chia ?

Bánh răng trụ răng nghiêng có α = 20°; m = 2; z = 20; β = 12°. Xác định bán kính cong của biên dạng răng tại vòng chia ?

A. 7,35

B. 7,25

C. 7,45

D. 7,15

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

\(\rho = 0,5.{d_v}.\sin {\alpha _w}\) với \({\alpha _w} = \alpha\)

\({d_v} = d/{\cos ^2}\beta = m.z.{\cos ^2}\beta\)