Bánh răng trụ răng nghiêng có z = 25; góc nghiêng của răng β = 12°. Xác định số răng của bánh răng trụ răng thẳng tương đương?

Bánh răng trụ răng nghiêng có z = 25; góc nghiêng của răng β = 12°. Xác định số răng của bánh răng trụ răng thẳng tương đương?

A. 26.7

B. 24.7

C. 22.7

D. 28.7

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({z_v} = z/{\cos ^3}\beta\)