Các dạng đinh tán nào được sử dụng phổ biến nhất?

Các dạng đinh tán nào được sử dụng phổ biến nhất?

A. Mũ chỏm cầu

B. Mũ chìm

C. Mũ côn

D. Mũ nữa chìm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng