Các dây dẫn phục vụ hàn điện ở khu vực công trình xây dựng phải đảm bảo yêu cầu nào? sau đây:

Các dây dẫn phục vụ hàn điện ở khu vực công trình xây dựng phải đảm bảo yêu cầu nào? sau đây:

A. Là dây có bọc cách điện. Các dây đó phải mắc trên cột hoặc giá đỡ chắc chắn và ở độ cao ít nhất là 2,5m đối với mặt bằng thi công và 5,0m đối với nơi có xe cộ qua lại

B. Các dây dẫn điện có độ, cao dưới 2,5m kể từ mặt nền hoặc mặt sàn thao tác phải dùng dây cáp bọc cao su cách điện

C. Cấm để chà xát cáp điện trên mặt bằng hoặc để xe cộ trèo qua lại hay các kết cấu khác đè lên cáp dẫn điện

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng