Các hệ thống phòng ngừa sự cố có thể tự phục hồi lại khả năng làm việc Của thiết bị khi các thông số đã giảm đến mức quy định bao gồm các loại nào sau đây:

Các hệ thống phòng ngừa sự cố có thể tự phục hồi lại khả năng làm việc Của thiết bị khi các thông số đã giảm đến mức quy định bao gồm các loại nào sau đây:

A. Rơ le nhiệt, rơ le áp suất

B. Ly hợp ma sát, ly hợp vấu, lò xo

C. Van an toàn kiểu lò xo và đối trọng

D. Cả 3 phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng