Các hệ thống phục hồi khả năng làm việc của thiết bị bằng cách thay mới thường là:

Các hệ thống phục hồi khả năng làm việc của thiết bị bằng cách thay mới thường là:

A. Chốt cắt, màng phòng nổ, đình chì

B. Ly hợp ma sát, rơle nhiệt, ly hợp vấu, lò xo, van an toàn…

C. Trục ví rơi trên mát tiện

D. Cả 3 phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng