Các thể tự đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng lớn, khả năng chống chịu tốt, tế bào to,…là do:

Các thể tự đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng lớn, khả năng chống chịu tốt, tế bào to,…là do:

A. có số loại NST tăng lên gấp bội

B. số loại alen tăng lên gấp bội

C. hàm lượng ADN tăng gấp bội

D. số lượng tế bào tăng lên gấp bội

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng