Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm:

Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm:

A. Các bộ phận chuyển động phải được bao che

B. Máy móc phải có đầy đủ Các thiết bị an toàn

C. Chiếu sáng cục bộ phải dùng đèn có điện áp 36V

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng