Câu sai trong các câu cho dưới đây là:

Câu sai trong các câu cho dưới đây là:

A. Khi cần tổng hợp nhanh một chất nào đó với số lượng lớn, tế bào có thể sử dụng nhiều loại enzim khác nhau   

B. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ pH… ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

C. Tế bào có thể điều hòa quá trình trao đổi chất thông qua việc điều khiển tổng hợp enzim hoặc ức chế hoặc hoạt hóa các enzim        

D. Các chất trong tế bào được chuyển hóa (từ chất này sang chất khác) thông qua hàng loạt phản ứng có xúc tác của enzim.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng