Cấu trúc nào của tế bào nhân sơ có tác dụng bảo vệ vi khuẩn khỏi các tác động bên ngoài (như sự khô hạn và sự tấn công của bạch cầu) và nguồn dự trữ dinh dưỡng cho tế bào?

Cấu trúc nào của tế bào nhân sơ có tác dụng bảo vệ vi khuẩn khỏi các tác động bên ngoài (như sự khô hạn và sự tấn công của bạch cầu) và nguồn dự trữ dinh dưỡng cho tế bào?

A. Vỏ nhày (capsule).

B. Vách tế bào (cell wall).

C. Màng chất nguyên sinh (cytoplasmic membrane).

D. Tế bào chất (cyloplasm).

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng