Chọn câu nhất: Phương pháp xà phòng hóa trực tiếp trong điều chế nhũ tương:

Chọn câu nhất: Phương pháp xà phòng hóa trực tiếp trong điều chế nhũ tương:

A. Áp dụng khi chất nhũ hóa là xà phòng được tạo ra trực tiếp trong quá trình phân tán

B. Tạo kiểu nhũ tương D/N 

C. Thường tạo nhũ tương kém bền hơn các phương pháp khác 

D. Tất cả đều

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng