CHỌN CÂU SAI .Yêu cầu đối vơi tá dược thuốc đặt:

CHỌN CÂU SAI .Yêu cầu đối vơi tá dược thuốc đặt:

A. Giải phóng dược chất từ từ, tạo điều kiện cho dược chất hấp thu dễ dàng

B. Thích hợp với nhiều loại dược chất hay gặp trong dạng thuốc đặt, không gây tương kỵ với các dược chất đó, có khả năng tạo với các dược chất thành hỗn hợp đồng đều

C. Thích hợp với nhiều phương pháp điều chế: đổ khuôn, nặn hoặc ép khuôn

D. Vững bền, không bị biến chất trong quá trình bảo quản và không gây kích ứng niêm mạc nơi đặt

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng