Chiều của lực điện từ được xác định theo quy tắc:

Chiều của lực điện từ được xác định theo quy tắc:

A. bàn tay trái

B. bàn tay phải

C. vặn nút chai

D. cái đinh ốc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng