Cho các chức năng sau:

Cho các chức năng sau:

i. Lưu trữ và truyền thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

ii. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Các chức năng trên nói về cấu trúc nào của tế bào nhân thực?

A. Vách tế bào

B. Màng sinh chất.

C. Trung thể. 

D. Nhân tế bào.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng