Cho công thức: Cồn kép opi Benzoic 20g, siro đơn 20g, nước cất vừa đủ 100ml. Hãy chọn cách điều chế đúng nhất:

Cho công thức: Cồn kép opi Benzoic 20g, siro đơn 20g, nước cất vừa đủ 100ml. Hãy chọn cách điều chế đúng nhất:

A. Trộn cồn kép Opi benzoic với siro đơn rồi thêm đồng lượng nước, khuấy đều

B. Trộn cồn kép opi với đồng lượng nước cất, khuấy đều, thêm siro đơn, khuấy đều

C. Trộn siro đơn với đồng lượng nước cất, thêm tiếp cồn kéo opi benzoic…

D. Trộn cồn kép opi benzoic với siro đơn, cho hỗn hợp này vào 50ml nước cất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng