Cho máy biến áp một pha công suất 20kVA, tỷ số điện áp 1200/120V. Xác định các dòng định mức sơ cấp và thứ cấp:

Cho máy biến áp một pha công suất 20kVA, tỷ số điện áp 1200/120V. Xác định các dòng định mức sơ cấp và thứ cấp:

A. I1đm = 16,7A; I2đm = 167A

B. I1đm = 167A; I2đm = 16,7A

C. I1đm = 16,7A; I2đm = 1670A

D. I1đm = 1,67A; I2đm = 167A

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng