Chọn cách khắc phục thích hợp cho công thức sau Bismuth nitrat kiềm 0,3g Benzonaphtol 0,1g Cồn thuốc phiện 4 giọt

Chọn cách khắc phục thích hợp cho công thức sau Bismuth nitrat kiềm 0,3g Benzonaphtol 0,1g Cồn thuốc phiện 4 giọt

A. Thay muối khan tương ứng hoặc sấy khô trước khi trộn với nhau 

B. Trộn Bismuth nitrat kiềm với Benzonaphtol 

C. Nghiền riêng từng thành phần rồi trộn nhẹ nhàng với nhau

D. A, B, C sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng