Chọn câu sai: Các loại tá dược sử dụng trong sản xuất viên nén nhằm mục đích?

Chọn câu sai: Các loại tá dược sử dụng trong sản xuất viên nén nhằm mục đích?

A. Đảm bảo độ bền cơ học của viên nén 

B. Đảm bảo độ ổn định của dược chất

C. Có tác dụng dược lý hỗ trợ điều trị 

D. Giải phóng dược chất tối đa tại nơi hấp thu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng