CHỌN CÂU SAI. Dung môi trong thuốc phun mù dạng dung dịch:

CHỌN CÂU SAI. Dung môi trong thuốc phun mù dạng dung dịch:

A. Phải hòa tan được cả dược chất và khí đẩy

B. Thường dùng: ethanol, PEG, propylene glycol, ethyl acetate…

C. Góp phần đảm bảo phân liều chính xác

D. Làm giảm áp suất trong bình nhanh chóng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng