CHON CÂU SAI.̣ Ưu điểm của dạng thuốc đạn:

CHON CÂU SAI.̣ Ưu điểm của dạng thuốc đạn:

A. Dạng thuốc đạn thích hợp với người bệnh là phụ nữ có thai, dễ bị nôn khi uống thuốc

B. Dạng thuốc đạn thích hợp với các dược chất dễ bị phân huỷ bởi dịch dạ dày

C. Có khoảng từ 70%-80% lượng dược chất sau khi hấp thu được chuyển vào hệ tuần hoàn không phải qua gan, không bị phân huỷ ở gan trƣớc khi gây tác dụng

D. Thích hợp người bệnh ở trạng thái hôn mê không thể uống thuốc

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng