Chọn câu sai: Kỹ thuật an toàn đối với van giảm áp là phải:

Chọn câu sai: Kỹ thuật an toàn đối với van giảm áp là phải:

A. Van giảm áp của loại khí nào chỉ được phép dùng riêng cho loại khí đó.

B. Trước khi lắp van giảm áp, phải kiểm tra xem ống nhánh trên van khóa của bình ôxy có dầu mỡ và bụi bẩn không.

C. Khi ngừng hàn hoặc cắt trong một thời gian ngắn, phải đóng kín các van khóa trên nguồn cung cấp khí.

D. Hàng ngày phải dùng nước xà phòng bôi trên các phần nối của van để kiểm tra xem van có hở không.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng