Chọn câu sai: Kỹ thuật an toàn đối với bình ôxy là:

Chọn câu sai: Kỹ thuật an toàn đối với bình ôxy là:

A. Van giảm áp của loại khí nào chỉ được phép dùng riêng cho loại khí đó

B. Khi vận chuyển các chai ôxy, phải thật nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh

C. Không được để các chai oxy ở gần dầu mỡ, các chất cháy và các chất dễ bắt lửa

D. Bình chứa đầy ôxy phải để cách xa ngọn lửa trần ít nhất 5 mét

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng