Chọn câu sai: Lắp đặt máy mài 2 đá ta cần tuân theo các qui định nào sau đây:

Chọn câu sai: Lắp đặt máy mài 2 đá ta cần tuân theo các qui định nào sau đây:

A. Phải được bố trí tại một phòng riêng

B. Phải đặt xa các máy chính xác

C. Bố trí vị trí đứng thao tác máy của người thợ để ánh sáng tự nhiên đi thẳng vào mắt

D. Phải cách đường đi lại tối thiểu 2 m, hướng của đá phải quay vào tường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng