CHỌN CÂU SAI. Nguyên nhân xảy ra tương kỵ vật lý trong dạng thuốc rắn:

CHỌN CÂU SAI. Nguyên nhân xảy ra tương kỵ vật lý trong dạng thuốc rắn:

A. Trong thành phần côn thức có chất háo ẩm mạnh

B. Dược chất kết tinh, ngậm nhiều phân tử nước

C. Các dược chất tạo hỗn hợp ơtecti

D. Phản ứng trao đổi ion

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng