Chọn câu sai: Tá dược trơn bóng dùng trong sản xuất viên nén:

Chọn câu sai: Tá dược trơn bóng dùng trong sản xuất viên nén:

A. Cải thiện tính chịu nén của khối bột, hạt 

B. Giúp viên rã nhanh

C. Sử dụng trong viên nén với lượng nhỏ 

D. Chống dính trong quá trình dập viên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng