Cơ chế chủ yếu của sự vận chuyển thuốc qua da:

Cơ chế chủ yếu của sự vận chuyển thuốc qua da:

A. Giảm khả năng đối kháng của lớp sừng 

B. Gây thấm, tạo khả năng dẫn sâu 

C. Tăng độ hòa tan của hoạt chất 

D. Chênh lệch nồng độ giữa các lớp da

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng