Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do:

Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do:

A. các đột biến gen

B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

C. tế bào bị đột biến xôma

D. tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng