Công suất là gì? Công thức tính công suất

Công suất là gì? Những biểu thức công tính công suất nào thường dùng?… Hôm nay Toanhoc.Org sẽ giúp bạn hiểu rõ trong bài viết này

1. Công suất là gì?

Định nghĩa: Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Biểu thức: $P = \frac{A}{t}$

 • P là công suất (W)
 • A là công (J)
 • t là thời gian (s)

Theo hệ đo lường SI, đơn vị của công suất là W (oát). Một số đơn vị thứ nguyên của W

 • 1 W = 1 J/s
 • 1 kW = 1000 W
 • 1 HP = 0,746 kW tại Anh
 • 1 CV = 0,736 kW tại Pháp

2. Tổng hợp các công thức tính Công suất

a) Công suất cơ học $P = \frac{A}{t}$

Đối với chuyển động đều, có thời gian Δt và khoảng cách Δs, vật chuyển động với vận tốc v và được tác dụng lực F thì công suất P được tính bằng công thức sau:

Công suất là gì

Đối với chuyển động quay, có thời gian Δt và góc quay Δφ, vật chuyển động với vận tốc góc w và dưới tác dụng của mômen M thì công suất P được tính bằng công thức:

Công suất là gì?

b) Công suất điện

* Công suất tiêu thụ: P = U.Icos(φu– φi) = UIcosφ​

Trong đó:​

 • P: công suất của mạch điện xoay chiều (W).
 • U: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện xoay chiều (V).
 • I: cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều (A).
 • cos φ: hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều.

* Công suất hao phí: ΔP = I2.R

 • ΔP là công suất hao phí (W)
 • R là điện trở (Ω)

* Với dòng điện xoay chiều thì công suất cơ được xác định theo công thức: P’ = P – ΔP

 • P = UIcosφ​
 • ΔP = I2.R

* Công suất tỏa nhiệt: Khi có dòng điện chạy qua điện trở R thì nó tỏa ra lượng nhiệt

Biểu thức $Q = {I^2}.R = \frac{U}{R}$

 • Q: Công suất tỏa nhiệt ( W)
 • U là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở (dòng 1 chiều hoặc xoay chiều)

* Công suất biểu kiến là gì?

Trả lời: Công suất biểu kiến, công suất phức S, 1 khái niệm trong kĩ thuật điện dùng để chỉ sự cung ứng điện năng từ nguồn, là tổng phần thực công suất hiệu dụng và phần ảo công suất hư kháng trong điện xoay chiều.

S = P + iQ hay $S = \sqrt {{P^2} + {Q^2}}$

* Bảng công suất điện xoay chiều thường dùng

\[P = UI\cos \varphi = \frac{{{U^2}}}{Z}.\cos \varphi = \frac{{{{\left( {U.c{\rm{os}}\varphi } \right)}^2}}}{R} = {I^2}R\]

Bảng công thức mạch điện gồm RLC có R thay đổi

Công thức tính công suất

Công thức tính công suất

3. Bài tập công suất

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *