Dược chất sử dụng trong bào chế thuốc bột:

Dược chất sử dụng trong bào chế thuốc bột:

A. Chủ yếu là dược chất dạng rắn 

B. Không được sử dụng dược chất dạng lỏng hay mềm 

C. Có thể sử dụng được chất dạng lỏng hay mềm nhưng không được ảnh hưởng đến thể chất khô tơi của thuốc bột 

D. A, C 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng