Dầu thực vật nào không được sử dụng trong nhũ tương thuốc tiêm:

Dầu thực vật nào không được sử dụng trong nhũ tương thuốc tiêm:

A. Dầu hạt bông

B. Dầu nành 

C. Dầu vừng 

D. Dầu thầu dầu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng