Để xích không tuột khỏi đĩa xích khi chuyển động, ta dùng các biện pháp sau:

Để xích không tuột khỏi đĩa xích khi chuyển động, ta dùng các biện pháp sau:

A. phay rãnh trên đĩa xích & dùng má dẫn hướng đặt bên má xích

B. dùng má dẫn hướng đặt giữa xích & phay rãnh tương ứng trên đĩa xích

C. tăng kích thước má ngoài xích, dùng má dẫn hướng đặt giữa xích & phay rãnh tương ứng trên đĩa xích

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng