Dịch vụ VoIP có điểm khác với dịch vụ thoại truyền thống (trên nền PSTN) là:

Dịch vụ VoIP có điểm khác với dịch vụ thoại truyền thống (trên nền PSTN) là:

A. Có chi phí rẻ hơn

B. Tốn nhiều băng thông hơn cho một cuộc gọi

C. Được hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ bổ sung

D. Chỉ truyền thoại chất lượng thấp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng