Điều nào sao đây là sai khi nói về virut HIV?

Điều nào sao đây là sai khi nói về virut HIV?

A. Lõi của virus HIV là ARN. 

B. Bệnh AIDS do HIV gây bệnh có thể phòng ngừa được do có giai đoạn không triệu chứng kéo dài. 

C. HIV lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn. 

D. Tế bào bạch cầu limpho T4 là loại tê bào bị virut HIV tấn công.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng