Đối với Gelatin dược dụng được dùng làm vỏ nang, thì:

Đối với Gelatin dược dụng được dùng làm vỏ nang, thì:

A. Độ nhớt thấp sẽ làm vỏ nang mỏng, thời gian sấy khô lâu. 

B. Độ nhớt cao sẽ làm vỏ nang dày, nhiệt độ đóng nang thấp

C. Đối với phương pháp ép khuôn, cần gelatin có độ bền gel cao

D. Để điều chế vỏ nang cứng cần dùng gelatin có độ bền gel thấp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng