Đường kính trung bình của hạt bụi đi vào hệ thống thiết bị lọc bụi tĩnh điện là 2,2µm, khối lượng riêng hạt bụi là 1500kg/m$^{3}$ , nồng độ bụi khi đi vào thiết bị là 30g/m$^{3}$ . Vậy số lượng hạt bụi có trong 1m3 khí thải là bao nhiêu?

Đường kính trung bình của hạt bụi đi vào hệ thống thiết bị lọc bụi tĩnh điện là 2,2µm, khối lượng riêng hạt bụi là 1500kg/m$^{3}$ , nồng độ bụi khi đi vào thiết bị là 30g/m$^{3}$ . Vậy số lượng hạt bụi có trong 1m3 khí thải là bao nhiêu?

A. 0,0143.1012hạt

B. 0,0143.1015hạt 

C. 2,392.1010hạt

D. 2,392.1012 hạt

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng