Estrogen được sản sinh ra từ đâu?

Estrogen được sản sinh ra từ đâu?

A. Tinh hoàn

B. Buồng trứng

C. Tuyến giáp

D. Tuyến yên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng