Gia nhiệt sơ bộ khi hàn chủ yếu phụ thuộc vào:

Gia nhiệt sơ bộ khi hàn chủ yếu phụ thuộc vào:

A. Chiều dày của vật liệu, hàm lượng Carbon của thép 

B. Dòng điện hàn 

C. Vị trí hàn 

D. Người thợ hàn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng