Giả sử đang đi chơi bất ngờ gặp 1 con chó dại ngay trước mặt, bạn có thể phản ứng (hành động) như thế nào?

Giả sử đang đi chơi bất ngờ gặp 1 con chó dại ngay trước mặt, bạn có thể phản ứng (hành động) như thế nào?

A. Bỏ chạy.

B. Tìm gậy hoặc đá để: đánh hoặc ném

C. Đứng im

D. Một trong các hành động trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng