Giảm phân I sản sinh bao nhiêu tế bào và các tế bào này có đặc điểm gì?

Giảm phân I sản sinh bao nhiêu tế bào và các tế bào này có đặc điểm gì?

A. Hai TB đơn bội kép

B. Bốn TB đơn bội

C. Hai TB lưỡng bội

D. Bốn TB lưỡng bội

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng