Hỏi: Biểu hiện của “chiến tranh lạnh”, đối đầu Đông- Tây ở Việt Nam giai đoạn 1945-1975 là gì?

Hỏi: Biểu hiện của “chiến tranh lạnh”, đối đầu Đông- Tây ở Việt Nam giai đoạn 1945-1975 là gì?

A. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở thực dân Pháp (1946 – 1954) và chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ (1954-1975).

B. Xung đột Xô – Trung về vấn đề Việt Nam.

C. Xung đột quân sự trực tiếp giữa Xô – Mỹ.

D. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.

Hướng dẫn

Biểu hiện của “chiến tranh lạnh”, đối đầu Đông – Tây ở Việt Nam giai đoạn 1945-1975 là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mĩ (1954-1975). Vì thực chất cuộc chiến tranh này là sự đối đầu về ý thức hệ giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: A