Hỏi: Tổ chức nào sau đây không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu?

Hỏi: Tổ chức nào sau đây không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu?

A. Cộng đồng thương mại – tài chính châu Âu

B. Cộng đồng than, thép châu Âu

C. Cộng đồng kinh tế châu Âu

D. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu

Hướng dẫn

Trải qua một quá trình chuẩn bị, ngày 18-4-1951, 6 nước Tây Âu (gồm Pháp, CHLB Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua) đã thành lập “Cộng đồng than – thép châu Âu” (ECSC).

– Sau đó, ngày 25-3-1957, 6 nước này lại kí Hiệp ước Rôma thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” (EURATOM) và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC).

– Ngày 1-7-1967, ba tổ chức trên được hợp nhất lại thành “Cộng đồng châu Âu” (EC).

– Tháng 12-1991, được đổi tên thành “Liên minh châu Âu” (EU).

Đáp án cần chọn là: A