Hãy nêu mục đích việc sử dụng thiết bị che chắn để đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn lao động:

Hãy nêu mục đích việc sử dụng thiết bị che chắn để đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn lao động:

A. Cách ly vùng nguy hiểm và người lao động; ngăn ngừa người lao động rơi, tụt, ngã hoặc vật rơi, văng bắn vào người lao động

B. Ngăn chặn tác động xấu do sự cố của quá trình sản xuất gây ra, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động

C. Nhằm chủ động ngăn ngừa người lao động vi phạm khoảng các an toàn đối với vùng nguy hiểm

D. Nhằm tự động loại trừ khả năng gây ra tai một khi người lao động vi phạm quy trình trong vận hành, thao tác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng