HIV chuyên kí sinh trong tế bào?

HIV chuyên kí sinh trong tế bào?

A. da

B. hồng cầu.

C. bạch cầu

D. gan.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng