Hỏi: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam?

Hỏi: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam?

A. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân dân

B. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố các phong trào đấu tranh

C. Mâu thuẫn giai cấp ngày càng thêm gay gắt.

D. Nhiều công nhân bị sa thải, những người có việc làm thì đồng lương bị cắt giảm

Hướng dẫn

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân dân

– Nông dân phải chịu cảnh thuế cao, vay nợ nặng lãi, nông phẩm phải bán với giá thấp.

– Công nhân bị thất nghiệp, đồng lương giảm sút

– Tiểu tư sản đời sống bấp bênh

– Tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.

Đáp án cần chọn là: A