Hỏi: Đâu không phải là nhân tố thúc đẩy sự liên kết giữa các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Hỏi: Đâu không phải là nhân tố thúc đẩy sự liên kết giữa các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự tương đồng về kinh tế- văn hóa

B. Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

C. Nhu cầu thoát khỏi sự lệ thuộc của Mĩ

D. Giải quyết bất đồng giữa khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Hướng dẫn

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau vì:

– Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, có một nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã có liên hệ mật thiết với nhau

– Tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật và xu thế liên kết quốc tế

– Nhu cầu thắt chặt sự tin cậy lẫn nhau để khắc phục những nghi kị, chia rẽ trong lịch sử; đồng thời cũng là để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ

Đáp án cần chọn là: D