Hỏi: Đâu là một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX?

Hỏi: Đâu là một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX?

A. Máy tính điện tử

B. Giải mã bản đồ gen

C. Tạo ra phương pháp sinh sản vô tính

D. Tìm ra những nguồn năng lượng mới

Hướng dẫn

Máy tính điện tử được đánh giá là một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX. Vì nó có thể thực hiện công việc tính toán chính xác và nhanh chóng hơn rất nhiều lần so với con người; lưu trữ được khối lượng thông tin khổng lồ…Giải phóng sức lao động của con người.

Đáp án cần chọn là: A